Sobre mi

Parteixo d’una visió de la vida que és una integració de tots els plans que formen la naturalesa. No crec que nosaltres com a persones siguem un sistema aïllat dins de la terra o l’univers, de la mateixa manera que no crec que les diferents parts de cada persona actuïn per separat, sinó tot el contrari. L’ésser humà és un complex d’estructures físiques, reaccions físico-químiques, processos psico-emocionals, camps electro-magnètics i transcendència espiritual, en constant relació entre ells i el seu entorn.

Aquest fet fa que en la majoria de casos no puguem veure un problema de salut com una cosa simple i que només afecta a una part del cos sense cap implicació de la resta de plans. De la mateixa manera, sabem que l’entorn pot afectar a la persona i vice versa.

Per tant, la salut és una constant adaptació dels diferents plans entre ells, dins i fora de la persona; un constant moviment vital per tal de superar els entrebancs que ens trobem i/o ens creem nosaltres mateixos de forma conscient o no conscient al llarg de la vida.

Això m’ha portat a formar-me en tot un conjunt de teràpies i altres tècniques, a experimentar-les en mi mateix i a posar-les en pràctica dia a dia per tenir quantes més eines millor per ajudar a les persones en els seus processos que afecten a qualsevol d’aquests plans.

Si vols saber una mica més sobre mi i les meves inquietuds, tens el meu currículum complert al següent enllaç.

Àlex Bosch - Entrenador de Salut