Pròximes dues xerrades a l’Escola de Salut al Granel

Alimentació “Anti-inflamatòria: Més nutrients, menys anti-inflamatoris” (31 d’octubre) i Virus, bactèries i fongs: Amics o enemics?” (7 de novembre)